Oma tuotekorini

Pintakehykset ABB Tenton® -kalusteille


ABB Tenton® -kalusteiden pinta-asennuskehykset SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm. SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm.

Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoot
SAS/A.0.1-84
10/-
SAB/A.0.1-84
10/-
SAS/A.0.1-83
10/-
SAB/A.0.1-83
10/-
SAS/A.0.1-885
10/-
SAB/A.0.1-885
10/-